Ali ste primerni za psihoterapijo?

Psihoterapija vam lahko spremeni življenje. Kakšne izide resnično dosežete, pa je odvisno od različnih dejavnikov. Dejavnikom, ki se nanašajo na vas, rečemo “klientovi dejavniki“. To so lahko vaše osebnostne značilnosti, vaše trenutne življenjske okoliščine ter vaše pretekle izkušnje.

Zelo pomembna je vaša motivacija. Motivacija vpliva na vaše prizadevanje, vključenost, iniciativnost, odkritost, iskrenost. V psihoterapiji morate aktivno sodelovati, saj brez vaše polne prisotnosti ne more zares potekati. Če ste prisotni in usmerjeni v spremembo, so vsi preostali dejavniki drugotnega pomena.

Preostali dejavniki so lahko ali pa niso zelo pomembni. Sodelovanje v psihoterapevtskem procesu vam lahko na primer olajša, če ste po naravi proaktivni, fleksibilni, zaupate ter imate občutek nadzora in moči nad svojimi življenjskimi okoliščinami. Vse to so pogoji, ki pa jih lahko razvijate tudi šele tekom procesa. Praviloma, ne pa nujno, vam bo tudi šlo lažje, če so dobro urejene vaše življenjske okoliščine in vzdržujete dobre odnose. Seveda je povsem običejno, če je urejanje teh okoliščin eden od ciljev psihoterapije in če so ravno te okoliščine izvor vaših. Podobno je s preteklimi izkušnjami, ki lahko vaš napredek spodbujajo ali pa ga ovirajo in so ravno same predmet obravnave. Bistveno je vedeti, da nobena od teh okoliščin ne določa vašega procesa, ampak lahko nanj zgolj vpliva.