Cenik

Objavljeni cenik je v veljavi od 16. 8. 2021. Storitve so samoplačniške.

Cena za srečanje
Uvodno srečanje
(45 minut)
70 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 45 minut
60 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 90 minut
100 €
Neredna psihoterapija,
(po dogovoru), 45 minut
70 €
Psihoterapevtski pogovor,
posamezno srečanje (45 minut)
70 €
Psihoterapevtsko mnenje
(srečanje in priprava)
Po dogovoru

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).