Vrste psihoterapije: Psihodinamična (globinska) psihoterapija

Teoretična osnova psihodinamične (globinske) psihoterapije

Psihodinamska (globinska) psihoterapija izhaja iz psihoanalitične teorije, ki človekovo duševnost pojasnjuje kot sestavljeno iz nezavednih, predzavednih in zavednih vsebin. [9]

Psihodinamična (globinska) psihoterapija izhaja iz teoretične predpostavke, da je del človekovega duševnega življenja zaveden in del nezaveden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *