Tri ravni čustvovanja

Tri možganske ravni vašega čustvovanja

Tri ravni čustvenih sistemov v možganih: področje mrež jedrnih čustev (rdeče), področja mrež sekundarnih čustev (zeleno), področja mrež terciarnega čustvovanja (rumeno)

Čustveni sistemi se razvijajo skozi življenjske izkušnje in učenje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *