Osnovne informacije

OBLIKA PSIHOTERAPIJE

  • Spletna psihoterapija
  • Individualna psihoterapija
  • Psihoterapija odraslih in mladostnikov

DELOVNI ČAS

Delovni čas: Od ponedeljka do petka med 15.00 in 21.00.

CENIK

50–65 €  [Več …]

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka tedensko ob stalnem terminu po izbranem spletnem kanalu: Skype, Zoom, FaceTime, Viber, Whereby ali telefonsko. Posamezno srečanje običajno traja 45 minut. Trajanje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo po zaključku prve faze psihoterapije ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

V grobem lahko vaša psihoterapevtska obravnava poteka kot:

  • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
  • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Celoten psihoterapevtski proces sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in faza zaključevanja. [Več …]

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih globinske psihoterapije, ki jih nadgrajujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in nevroznanosti. Pri delu uporabljam koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorijo navezanosti). Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično preverjene in teoretično utemeljene. [Več …]

DELOVNA FILOZOFIJA

Pri psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem z izkušnjami iz prakse. V središču obravnave ste vi. Vaš psihoterapevtski proces individualiziram, ga prilagajam vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. Tekom procesa sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa, da lahko delo temu primerno prilagajamo. [Več …]

POGOSTA VPRAŠANJA